Curs: Gestió emocional per una bona salut. (30 hores )

Curs: de com supera el dol.( 25 hores )

Taller :emocions que ens fan creixer ( 5 hores)

Taller.: Un paseig per les emocions.(5 hores)
Taller: Emocions toxiques i com gestionarles. (5 hores)
 
Taller: Atreveixte a canviar ( Creenças) ( 5 hores)
 
Taller: Comunicació constructiva.         (5 hores )
 
Taller: Creativitat i pensament creatiu.   ( 5 hores )
 
 
 

OBJECTIUS.- 

 

 LES NOSTRES EMOCIONS TENEN UNA INFLUENCIA SOBRE NOSALTRES MATEIXOS I EN EL NOSTRE ENTORN. LES EMOCIONS ENS PODEN PORTAR CAP A LA CREATIVITAT O BE CAP A LA DESTRUCCIÓ. FORMEN PART DE LA NOSTRA VIDA, NO LES PODEM REPRIMIR, PERO SI PODEN ENTENDRELAS I GESTIONARLES DE UNA FORMA ADAPTATIVA PER MILLORAR COM A PERSONAS.

 

(LES EMOCIONS SON EL TEU ALIAT, NO EL TEU ENEMIC)

 
 

Aportarem eines per gestionar aquestes emocions, de manera que es puguin canalitzar en una direcció concreta per assolir un creixement intern com a éssers humans i d´aquesta manera millorar les nostres relacions amb nosaltres, amb els altres, i a tenir una millor consciència del món que ens envolta.

Aportar major consciència per intentar canviar el paradigma de "JO SÓC EL REI DE LA CREACIÓ, LA TERRA ÉS MEVA " pel de "SÓC PARTÍCEP D'AQUEST MÓN, EN FORMO PART, JO SÓC ELL."

La durada del curs es de 30 hores.

 

El curs tindra una exposició teòrica combinada amb exercicis pràctics i xerrades.


Adreçat.- A aquellas persones o profesionals que desitjin profunditzar en el camp emocional i adquirir eines per una bona gestió adaptativa de les emocions.

 

 

Curs: El procés del dol i pèrdues significatives

La aflicció i el dol en la pèrdua important és un conjunt de processos, molt sovint tractats erròniament, acostumen a bloquejar el nostre potencial de creixement.

És conegut que la mort i el sofriment referits a les relacions personals han estat apartades de la societat occidental. És com un pacte de silenci és un tema "TABÚ."

Aquest curs pretén potenciar un canvi d'actituds davant del patiment, les pèrdues en general i la mort en particular.

Durada del curs: 25 hores

Es combinarà exposió teòrica per part del docent amb la participació activa dels alumnes aportant els seus propis coneixements i experiències.

Aquest curs principalment va dirigit a professionals que treballin amb pacients moribunds, metges, infermeres, cuidadores etc ..., però també a qualsevol persona que vulgui refleixonar sobre el tema.

Aquests cursos es poden fer intensius durant un cap de setmana, dins d’un entorn natural.

 

Curs: Sensibilització mediambiental

El medi ambient i el desenvolupament sostenible han anat adquirint en les últimes dècades un gran interès per part de la societat i les administracions públiques.

El curs pretén sensibilitzar els participants i donar-los a conèixer en termes comprensibles i generals els problemes que afecten i influeixen en el medi ambient.

Durada del curs: 10 hores


 

Curs de Gestio de Residus sanitaris

petits tallers de 5 hores de duració

Els tallers son els seguents:

Atreveixte a canviar Creenças)

Gestió emocions toxiques

Un passeig per les emocions

Comunicació constructiva

Creativitat i Pensament creatiu

Emocions que fan creixer